پایان نامه

پایان نامه تعیین اثر مسئولیت اجتماعی شرکت، از طریق رضایت مشتری بر شهرت شرکت

رضایت مشتری عبارت می باشد از مقدار احساسی که بر اثر رفع انتظارات مشتری یا افزودن به انتظارات او به بشر دست می دهد. رضایت مشتری مستلزم توجه  به مشتریان، هم در تعاملات روزانه و Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مشخص نمودن معیارهای برتری که سرمایه گذاران در هنگام خرید و فروش سهام مد

:بین رتبه بندی صورت گرفته در این پژوهش با رتبه بندی سازمان بورس همبستگی وجود ندارد. :بین رتبه بندی صورت گرفته در این پژوهش با رتبه بندی سازمان بورس همبستگی هست.         Read more…

By 92, ago