پایان نامه ارشد:عوامل روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نگهداری و خدمات بالگرد ایران

  عنوان کامل پایان نامه : انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری قرارداد فرانشیز[1] (امتیاز خاص) این قراردادها بسیار شبیه به قراردادهای لیسانس هستند. تفاوت این قراردادها با قراردادهای لیسانس اعطای کمک های لازم در خصوص ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه تامین مالی کل و بازده سهام برحسب نوع صنعت و اندازه شرکت

ادبیات و مبانی نظری پژوهش، پشتوانه نظری فرضیه های پژوهش را فراهم می آورد، لذا در این فصل با در نظر داشتن موضوع پژوهش، به مبانی نظری پژوهش پرداخته شده و سپس به تعدادی از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از ایران که در ارتباط با موضوع پژوهش ادامه مطلب…

توسط 92، قبل