دانلود مقاله رایگان پایان نامه جنسیت در رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان، در اداره

بین همدلی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط هست. بین تساوی در بین کارکنان و رضایت شغلی آنان ارتباط هست. بین مثبت گرایی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط هست. جنسیت کارکنان ارتباط بین مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان را تعدیل می کند.   1-7 تعریف مفهومی و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود مقاله فارسی پایان نامه تعیین رابطه متغیر احساس به برند با میزان فروش بیمه عمر شرکت‌های بیمه

2-6- ارتباط تاریخ اندیشه‌های ‏ارتباطاتی تعاریف متعدد و مختلفی را از‏‎‎سوی صاحب‌نظران، ‌پژوهشگران و نویسندگان ارتباطات در خود جای داده می باشد. ‌هر یک از اندیشمندان با توجه ‌‌‌به ‌‌زاویه ‌دید و اهمیتی که ‌‌برای عناصر ‏ارتباطات قائل‌هستند آن راتعریف کرده‌اند، در این بین دو تعریف از مقبولیت خاصی‌ برخوردار می باشد. تعریف اول؛ ادامه مطلب…

توسط 92، قبل