پایان نامه

دنلود تحقیق رایگان پایان نامه بررسی تأثیر تواناییهای مدیریت دانش بر مؤفقیّت اجرایCRM

مدیریت ارتباط با مشتری توسط محققان به عنوان پایه و اساس ارتباط با مشتری در یک سطح سازمانی تعریف شده می باشد،که از طریق درک،پیش بینی،و مدیریت نیازهای مشتری ،بر اساس دانش به دست آمده Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مشخص کردن هر کدام از سنجه های کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها

مطالعه پویایی کسب و کار . افزایش آگاهی نسبت به امکانات بهبود و تمرکز بر فرصتها و رفع موانع سازمانی . کمک به مدیران در وزن دهی و ارزیابی نقاط ضعف سازمان و اولویت گذاری Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تأثیر اندازه شرکت در اجرای کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی آنها

آنها اظهار داشتند که بسیاری از شرکتها از تعداد زیادی سنجه های عملیاتی برای فعالیتها بهره گیری می کنند ، اما این سنجه ها از پایین به بالا[1] هستند و از نیاز های موردی نشأت Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه رابطه مثبت قابلیت¬ها و استراتژی¬های بازاریابی شرکت های تولیدی استان گیلان

بین منابع و استراتژی ­های بازاریابی ارتباط مثبت هست. بین قابلیت ها و استراتژی ­های بازاریابی ارتباط مثبت هست. بین استراتژی ­های بازاریابی و مزیّت رقابتی ارتباط مثبت وجودارد. بین مزیّت رقابتی و عملکرد بازار Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه عواملی که با مزیت رقابتی پایدار در صنعت بانکداری

ایده مزیت رقابتی پایدار در سال 1984 زمانی ظهور پیدا نمود که نشان داده گردید که انواع مختلفی از استراتژی ها به ایجاد مزیت رقابتی پایدار کمک می کند. اصطلاح واقعی مزیت رقابتی پایدار در Read more…

By 92, ago