پایان نامه

پایان نامه تاثیر مدیریت استعداد بر شایسته سالاری در بین کارکنان سازمان

با وجود اینکه برنامه ریزی متفکرانه بر روی استراتژی مدیریت استعداد مهم می باشد ، اسراف کردن عنصر تفکر با هزینه عملیاتی دارای اهمیت می باشد. مرحله دوم :شناسایی نمایید شناسایی نه تنها شناخت افراد Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دنلود تحقیق رایگان پایان نامه بررسی تأثیر تواناییهای مدیریت دانش بر مؤفقیّت اجرایCRM

مدیریت ارتباط با مشتری توسط محققان به عنوان پایه و اساس ارتباط با مشتری در یک سطح سازمانی تعریف شده می باشد،که از طریق درک،پیش بینی،و مدیریت نیازهای مشتری ،بر اساس دانش به دست آمده Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مشوق های صادراتی و اهداف یادگیری سازمانی شرکت های صادر کننده

با سرمایه گذاری برای ایجاد و توسعه مشوق ها و محرک های صادراتی، کوشش در رفع معضلات و محدودیت های صادرات و در نهایت تأکید بر متغیرهای عملکرد صادراتی می توان به اهداف توسعه صادرات Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مشخص کردن هر کدام از سنجه های کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها

مطالعه پویایی کسب و کار . افزایش آگاهی نسبت به امکانات بهبود و تمرکز بر فرصتها و رفع موانع سازمانی . کمک به مدیران در وزن دهی و ارزیابی نقاط ضعف سازمان و اولویت گذاری Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تأثیر اندازه شرکت در اجرای کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی آنها

آنها اظهار داشتند که بسیاری از شرکتها از تعداد زیادی سنجه های عملیاتی برای فعالیتها بهره گیری می کنند ، اما این سنجه ها از پایین به بالا[1] هستند و از نیاز های موردی نشأت Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه رابطه سفارشی¬سازی خدمات و اعتماد مشتری در بانک¬های صادرات استان گیلان

مطالعات بسیاری در زمینه شناخت و ابعاد اعتماد انجام گرفته می باشد. نمونه­های موفقی از پیاده­سازی وب سایت­هایی بر اساس مفاهیم بازاریابی بر پایه اعتماد، نشان از اهمیت موضوع دارد. فاکتورهای مختلفی از ویژگی­های طراحی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه عواملی که با مزیت رقابتی پایدار در صنعت بانکداری

ایده مزیت رقابتی پایدار در سال 1984 زمانی ظهور پیدا نمود که نشان داده گردید که انواع مختلفی از استراتژی ها به ایجاد مزیت رقابتی پایدار کمک می کند. اصطلاح واقعی مزیت رقابتی پایدار در Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه موانع فراروی ورود، پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در مجموعه بانک های

  فرهنگ سازمانی یکی از موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد می باشد. شیوه رهبری یکی از موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های Read more…

By 92, ago