پایان نامه

پایان نامه سنجش میزان مولفه¬های رضایت مشتری در بانک¬های صادرات استان گیلان

فرضیه­های پژوهش فرضیه­های این پژوهش بر اساس متغیرهای تعیین شده و روش پژوهش مورد بهره گیری به تبیین زیر هستند: سطح بالاتر سفارشی سازی خدمات منجر به کیفیت ادراک شده بالاتر می­گردد. سطح بالاتر سفارشی Read more…

By 92, ago