پایان نامه

دانلود مقاله رایگان پایان نامه سنجش میزان مولفه¬های وفاداری مشتری در بانک¬های صادرات استان گیلان

تعاریف متعددی از وفاداری مشتری ارائه شده می باشد. کلاً وفاداری مشتری عبارتست از واکنشی که مشتری ممکن می باشد پیش روی برند، خدمات، فروشگاه­ها و طبقه محصول و یا فعالیت­ها نشان بدهند(Gomez et al,2006). Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه سنجش میزان مولفه¬های رضایت مشتری در بانک¬های صادرات استان گیلان

فرضیه­های پژوهش فرضیه­های این پژوهش بر اساس متغیرهای تعیین شده و روش پژوهش مورد بهره گیری به تبیین زیر هستند: سطح بالاتر سفارشی سازی خدمات منجر به کیفیت ادراک شده بالاتر می­گردد. سطح بالاتر سفارشی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه سنجش میزان مولفه¬های سفارشی¬سازی خدمات در بانک¬های صادرات استان گیلان

اهداف پژوهش براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش تبیین فرایند وفاداری مشتریان بانکی از طریق سفارشی­سازی خدمات در بانک­های صادرات استان گیلان می باشد. پس ده Read more…

By 92, ago