:بین رتبه بندی صورت گرفته در این پژوهش با رتبه بندی سازمان بورس همبستگی وجود ندارد.

:بین رتبه بندی صورت گرفته در این پژوهش با رتبه بندی سازمان بورس همبستگی هست.

 

 

 

 

 

 

 

1- 6-  تعریف عملیاتی  متغیرهای پژوهش

به گونه ساده می توان گفت سرمایه گذار با خرید یک ورقه اوراق بهادار، ریسک می پذیرد و بازده به دست می آورد پس می توان گفت مهم ترین عواملی که در تصمیم گیری برای خرید اوراق بهادار موثر می باشد، بازده و ریسک آن در مقایسه با سایر فرصت هاى سرمایه گذارى می باشد. سرمایه گذار منطقى از میان اوراق بهادار، اوراقى را انتخاب م ىکند که در صورت داشتن ریسک مساوى، سود بیشترى داشته باشد و یا در صورت داشتن بازده هاى مساوى، اوراقى را انتخاب مى کند که ریسک کمترى داشته باشد؛ اما ساده انگاری می باشد اگر صرفاً این دو عامل را در انتخاب سهام توسط سرمایه گزاران مؤثر بدانیم. به همین دلیل با مشاوره با چند تن از کارشناسان خبره و متخصصان امر از میان عوامل متعدد تأثیرگذار، عوامل ذیل را برگزیده، و به تجزیه و تحلیل و اولویت بندی آنها با بهره گیری از فرایند تحلیل شبکه ای در حالت فازی پرداخته ایم. موارد تخصصی ذیل مانند عوامل مؤثر در انتخاب سهام می باشد که در این پژوهش به آن خواهیم پرداخت:

1- نسبت P/E:P/E کوتاه شده نسبت P[1] (قیمت سهم) به EPS یا سود هر سهم می باشد که برای محاسبه آن، آخرین قیمت روز سهام شرکت به سود هر سهم(EPS) آن تقسیم می گردد.

مطالعه صورتهای مالی:کوشش برای مطالعه آمار و ارقام موجود در صورتهای مالی با مطالعه وضعیت موجود و با آگاهی از نقاط قوت و ضعف و اتخاذ راهبردهای شایسته برای بدست آوردن شمایی از عملکرد سازمان که موجبات بهینه سازی فعالیت ها و بهره جویی قابل قبول از سرمایه گذاری انجام شده را فراهم سازند.این معیار در پژوهش ما شامل دو زیر معیار به تبیین زیر می باشد:

2- نسبت بدهی جاری به مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام:که شامل تقسیم مجموع بدهی های جاری و کوتاه مدت یک موسسه بر مجموع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام آن می باشد.

3- نسبت حاشیه سود عملیاتی: که حاصل تقسیم سود عملیاتی کسب شده بر درآمد حاصل از فروش یا ارایه خدمات می باشد.

4- نسبت EPS[2]:یکی دیگر از عوامل مهم برتری سهم، اندازه سودآوری آن می باشد.با در نظر داشتن اینکه تعداد سهام چاپ گردیده از سوی شرکت ها متفاوت می باشد، اندازه سودآوری هر سهم را با این نسبت می سنجند.

5- نسبت DPS[3]:بخشی از سود خالص سالانه که پس از کسر ذخایر قانونی و سایر موارد شرکت ها بین سهامداران خویش تقسیم می نمایند.

6- ریسک[4]: رویدادهای غیر منتظره ای که معمولا به صورت تغییر در ارزش دارایی ها یا بدهی ها، بنگاه های مختلف  در معرض خطر قرار می باشند و به دو شکل سیستماتیک و غیر سیستماتیک طبقه بندی می شوند.

7- عرضه و تقاضا:عبارت می باشد از حجم معاملات و اندازه معاملاتی که در دوره ای از زمان بر روی یک سهم انجام شده می باشد.یا به اظهار ساده تر این که چقدر از آن در طول دوره ای مشخص دست به دست شده می باشد.

8- عملکرد گذشته سهام:عبارت می باشد از آخرین بازدهی حاصل از یک سهم که عاید سرمایه گذار می گردد و شامل دو بخش سود نقدی و سود سرمایه ای(حاصل از تفاوت قیمت) می گردد.

9- قدرت درآمدی موسسه در آینده:عبارت می باشد از پیش بینی کسب سود در آینده که بر اساس محاسبه متوسط طریقه کسب سود در چند سال گذشته انجام می شود.

[1] Price

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Earning Per Share

[3] Divided Per Share

[4] Beta

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید