بدون شک، تفاوت بین موفقیت و شکست، اغلب در میان توانمندیهای ما برای خوب تصمیم گرفتن قرار دارد که بیشتر اوقات چنین نیست، انســانهای عاقل و بالغ خوب تصمیم می گیرند، و مردم نابالغ این گونه نیستند. دختــر چهارساله ای دارم که به آرامی یاد می گیرد تا تصمیماتش را خودش بگیرد. معیارهایی که او همواره برای تصمیم گیری درنظر دارد کدامند؟ به گونه طبیعی و ساده او از خودش دو سوال دارد:
الف – آیا این انتخاب برایم منفعتی دارد؟
ب – آیا از تصمیم درست خود می توانم انتظار منافعی را داشته باشم؟
اگر این طرزتلقی درست به نظر می رسد، نباید شما را متعجب سازد.
همه افراد معقول، از این طرز تلقی به خوبی بهره گیری می کنند. پس، ما پس از این چگونه بایستی تصمیم بگیریم؟
برای تصمیم گیری چند قدم قابل توجه در این نوشته هست. من نیز چند ضرب المثل قدیمی را که آموزنده به نظر می رسند و با آن مرتبط هستند اضافه کرده ام.
1 – تصمیم بگیریم چگونه تصمیم بگیریم: پیش از مطرح شدن هر موضوعی معیارهایی را که می خواهید برای تصمیم گیری در موارد مختلف تصمیمات به کار گیرید انتخاب کنید. این وضعیت به شما کمک بیشتری می کند تا از برخورد سایر موارد با معیارهای شما جلوگیری گردد.
2 – حقایق را به دست آورید: ما اغلب براساس شنیده ها، یا روی چیزهایی که می دانیم حقیقت ندارند، تصمیم می گیریم. تنها اطلاعات موثر و سودمند هستند که حقیقت شناخته شده هستند. برای دستیابی به این گونه اطلاعات که برای تصمیم گیری نیاز دارید آماده پرداخت بهای آن باشید. ضرب المثل:
الف – سرچشمه اعمال هر بشر خردمندی، دانش او می باشد.
(نظیر آن در زبان فارسی:
هرکه در او جوهر دانایی می باشد
بر همه کاریش توانایی می باشد م)
ب – حقایق را به هر قیمتی به دست آورید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3 – مشورت کنید: ما به طورطبیعی در اخذ مشورت مقاومت می کنیم. زیرا این اقدام یعنی دریـــافت مشورت را با ضعف خودمان برابر می دانیم. از اتهام نادانی در مشورت نترسید.
ضرب المثل:
پ – خودداری از مشورت طرحهای شما را با شکست مواجه می سازد. اما مشورت با تعداد زیادی مشاور موجب موفقیت شما می باشد.
(در زبان فارسی: مشورت ادراک و هوشیاری دهد
عقل ها را عقل ها یاری دهد م)
ت – کسی که خود را دانا می داند، احمق می باشد.
(در زبان فارسی: هرکه ابله تر بود به خویشتن نیکوگمان تر باشد. م)
ث – ترس انسانها دام آنهاست.
(در زبان فارسی ترس برادر مرگ می باشد. م)
4 – وقت و برنامه خود را برای ناشناخته ها درنظر بگیر: وقتی که در وضعیت احساسی خیلی شدید و یا بسیار اندک هستید، تصمیم گیری نکنید. همچنین اجازه ندهید تا دیگران، شما را در تصمیمات مهم تحت فشار قرار دهند.
زیرا، در این صورت، شما پس از اقدام دچار احساس گناه می شوید – مخصوصاً زمانی که تصمیم شما اشتباه باشد – و شما علیه آن شخص موضع خصمانه ای خواهید داشت.
ج – بشر خردمند به معضلات پیش روی خود توجـــه دارد وخود را برای رویارویی آماده می سازد.
(در زبان فارسی: مشکلی نیست که آسان نشود
مرد بایستی که هراسان نشود. م)
5 – هزینه ها را به حساب آورید: مشکل تصمیمات با بهای آن شروع می گردد. کارها را درست انجام دهید و ارزش و تکریم خود را پیش روی بهای آن کارها صرف نظر از فرصتهای از دست رفته، محبوبیت، و یا ضایع شدن حفظ کنید. شما بهای تصمیمات را اکنون و یا بعداً پرداخت خواهیدکرد، و این پرداخت صد در صد می باشد. پس، قبل از اتخاذ تصمیم به هزینه آن توجه داشته باشید.

چ – شتاب زدگی در انجام امور، دام بشر می باشد و پشیمانی به بار می آورد. (در زبان فارسی: چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. م)
6 – مصمم باش: وقتی که همه اطلاعات موردنیاز را برای یک تصمیم گیری دراختیار دارید و اگر شما رهبری را به عهده دارید، تأخیر بی مورد در تصمیم گیری جایز نیست، زیرا این تأخیر موجب می گردد تا شما اعتماد به نفس، توانایی و شجاعت خود را برای اقدام در زمان مناسب از دست بدهید.
اینهـــــا همه آن شش مرحله ساده تصمیم گیری می باشد، بیایید تصمیم بگیریم که این تجربه ها را امتحان کنیم.

2-2-4- مهارت های لازم برای اجرایی مراحل الگوی عقلایی تصمیم گیری

تصمیم گیری عقلایی با مهارت ها شخص و خصیصه هایی پیوند دارد که لازم  می باشد در شخص تصمیم گیرنده وجود داشته باشد.این مهارت ها به گونه موردی و انفرادی در اشخاص هست و بسیاری ازمدیران تنها بعضی ازآنها را دارا هستند، مهارتهایی که متناسب با مراحل الگوی عقلایی تصمیم گیری می باشد در جدول زیر نشان داده شده اند:

مراحل مهارت های کلیدی لازم

1ـ احساس مشکل                                           روشنی اندیشه

2ـ اظهار و تحلیل مشکل                                     جمع آوری و دریافت اطلاعات

3ـ تعیین هدف ها و معیارها                                دقت نظر

4ـ یافتن راه حل ها و شقوق ممکن                        خلاقیت

5ـ ارزیابی نتایج احتمالی                                   قدرت پیش بینی و پیشگویی

6ـ گزینش بهترین راه حل ها                              قضاوت و تصمیم گیری

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید