فناوری های اطلاعاتی همراه با فاکتورهای خود تحولات عظیمی در شرکت ها و سازمان­های بازرگانی ایجاد کرده می باشد به گونه ای که عملکرد کلی این قبیل شرکت ها کاملاً تحت تاثیر اندازه کاربرد فناوری های مورد بحث می باشد. در این بین مدیریت منابع انسانی به دلیل تأثیر گسترده ای که در سازمان دارد به نوبه خود متاثر از این تحولات می باشد. به بیانی دیگر در سازمان های حاضر بیش از هرچیزی عملکردهای مدیریت منابع انسانی تحت الشعاع فناوری اطلاعات قرار خواهد گرفت. بایستی با مطالعه و شناخت تأثیر فناوری اطلاعات در عملکردهای مدیریت منابع انسانی و همچنین با طراحی و ایجاد یک سیستم پویا، زمینه ساز شناسایی، انتخاب، استخدام، آموزش و به کارگیری موثر منابع انسانی در سازمان باشیم (بارلی[1]، 1996).

دانستن تاثیر فناوری اطلاعات به مدیران کمک می کند تا برنامه های منابع انسانی را تسهیل نمایند، سریعتر تصمیم گیری کنند، دیدگاه مشخص از وظایف داشته باشند و باعث استحکام ارتباطات کاری کارکنان با دیگر مراجع بیرونی شوند.

استخدام، انتخاب کارکنان، آموزش و توسعه فناوری، شیوه آموزش و توسعه کارکنان را تغییر می دهد که شامل مدیریت مسیر شغلی نیز می باشد. اینترنت این فرصت را به مدیریت منابع انسانی داده تا هر وقت که نیروی کار تمایل داشته باشد و نیازمند اطلاعات باشد، اطلاعات کافی به آنها داده گردد. آموزش رسانه ای[2] می تواند کارکنان را در کلاس های آموزشی داشته باشد بدون اینکه نیازی به انتقال فیزیکی آنها از مکانی به مکان دیگر باشد (عمومی،1389،ص 27).

از مهمترین عواملی که از دهه 90 تا کنون، بر سازمانها و کارکنان آنها بیشترین تاثیر را داشته می باشد، تغییر تکنولوژی ارتباطی و جهانی شدن بوده می باشد. IT  پتانسیل تغییر دادن تأثیر کارکنان در سازمانها را داشته و ماهیت کار را تغییر داده می باشد (گاردنر، 2003). از سوی دیگر جهانی شدن باعث شده می باشد تا اقتصاد تولید انبوه به سوی اقتصاد مشتری مدار انبوه حرکت کند.. مقصود مشتری مدار انبوه تولید محصولات مجازی می باشد، مفهومی جدید که به معنی عرضه محصول یا خدمت به مشتریان در هر زمان و هر مکان و در هر شکلی از تقاضاست (کیم[3]، 1998). به عقیده پیتر دراکر، در دنیای معاصر که پیچیده و نامطمئن می باشد و هر آن پیچیده تر می گردد، ساختارهای سنتی سازمانی و مفاهیم مدیریتی گذشته زیاد معتبر نیستند و پس تغییرات زیر در سازمانها، قابل نظاره و پیش بینی می باشد:

  • کارکنان سازمانها اکثراً کارکنان دانشی هستند و اعتماد میان افراد، گروهها و شرکتهایی که با هم همکاری می کنند، بسیار اهمیت می یابد.
  • سازمانها برای پاسخ دهی به تغییرات سریع محیطی نیازمند چابکی زیادی هستند، که این امر بر عقاید سنتی ما در مورد سازمانها و مدیریت تاثیر می گذارد.
  • تکنولوژیهای تولید و توزیع، به صورت گسترده از تکنولوژی ارتباطی پیشرفته بهره گیری می کنند و هر چه بیشتر به هم نزدیک می شوند تا نیاز فزاینده به چابکی را ارضا نمایند (دنی[4]، 2006).

از آنجا که – در محیط تجارت امروزی‌‌- افراد و دانش آنها به عنوان حیاتی‌ترین دارایی سازمان محسوب می شوند ،‌بدیهی می باشد که هر شرکتی بایستی نسبت به آن با اطلاع و آماده پذیرش تغییرات جدید باشد‌. آگاهی و درک جهت گیریهای جدید ،نه فقط برای متخصصان فناوری اطلاعات لازم می باشد ، بلکه مدیران نیز بایستی از آنها باخبر باشند. فناوری اطلاعات و ارتباطات ، فرصتهای بی شماری را برای اصلاح مدیریت اطلاعات در سازمانها پیشنهاد می کند . با بهره گیری از این فرصتها ، امکان بهره گیری بهتر از دانش کارکنان فراهم می گردد. یکی از این موارد (‌فرصتها) بهره گیری از سیستم ارتباط شبکه ای درون سازمانی برای شرکت می باشد که مبتنی بر خدمات و موافقتهای منطبق با اینترنت می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این شبکه درون سازمانی ، امکان ذخیره سازی ساده و نسبتاً به صرفه ، سازماندهی ، پردازش ،‌نگهداری و اشتراک اطلاعات بین اعضای سازمان را فراهم می کند. طبق نظر «مرچند» و دیگران ،‌ همه این وظایف برای مدیریت درست اطلاعات ، لازم و اساسی هستند. در عین حال، ‌از انتشار چنین اطلاعاتی (‌اطلاعات موجود در شبکه اینترانت) به بیرون سازمان می توان جلوگیری نمود.

در کنار اینترانت ، روشهای بسیار زیاد دیگری برای بهره گیری از دانش ذخیره شده درون سازمان و پردازش اطلاعات از انبوه داده ها هست . مانند آنها می توان به انبارهای ذخیره داده ، سیستم های استخراج‌‌، سیستم های هوشمند و… تصریح نمود.

راه حلهای سخت افزاری و نرم افزاری وضعیت موجود، بهره گیری از دانش می باشد. موانع اصلی در این مسیر ، یکی مربوط به مفهوم دانش و دیگری مربوط به افراد در چگونگی دستیابی به دانش موجودی می باشد که به کمک فناوری اطلاعات و به بهترین شیوه برای به اشتراک گذاشتن و ذخیره و انتقال دانش در تمامی سازمان انجام گرفته می باشد . طبق پژوهش 28 ماهه ای که بیش از 1000 مدیر ارشد شرکتهای بین المللی را شامل می گردید، عملکرد تجاری بهتر، نه فقط از فناوری اطلاعات، بلکه از مدیریت درست اطلاعات و مدیریت افراد سازمان حاصل می گردد (شاهورانی نسب،1390).

[1] Barley

[2] Media

[3] kim

[4] Dani

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید