مشتریان وفادار اثرات مثبت و منافع زیادی برای سازمان­ها به دنبال دارند که مهم­ترین آن­ها عبارتند از (مخدومی جوان- کفاشی؛1391):

 • کاهش هزینه­های جذب مشتریان جدید
 • کاهش حساسیت مشتریان نسبت به تغییرات قیمت­ها
 • منافع حاصل از ارزش طول عمر مشتری
 • عملکرد مثبت از طریق افزایش قدرت پیش­بینی
 • افزایش موانع ورود رقبای جدید
 • توصیه کردن سازمان به دیگران

البته مشتریان وفادار ممکن می باشد وفاداری­هایشان را به روش­های دیگری نیز نشان دهند، آن­ها ممکن می باشد که ماندن با یک تولید کننده را انتخاب کنند، اعم از اینکه استمرار به عنوان یک ارتباط تعریف شده باشد و یا اینکه آن­ها ممکن می باشد تعداد و یا اندازه خریدهای خود را افزایش دهند(Gee et al,2008).

 

2-1-4)برنامه­های وفاداری

برنامه­های وفاداری اخیراً توجهات زیادی را به خود جلب کرده می باشد و بیش­تر تحقیقات به سمت مطالعه اینکه چگونه این برنامه­ها در عملکرد مالی و بازار شرکت تأثیر می­گذارند، هدایت شده می باشد و به دنبال این هستند که مشخص کنند این برنامه­ها چه مقدار بر تحریک مشتریان تأثیر می­گذارند. برنامه­های وفاداری، برنامه­هایی هستند که شامل یک استراتژی بازاریابی و برمبنای پیشنهاد یک محرک با هدف حفظ مشتریان برای شرکت می­باشند که موجب افزایش سوددهی شرکت می­شوند. مهم­ترین نتایج به­دست آمده از برنامه­ی وفاداری عبارتند از( Allaway,2006):

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • حفظ سطح فروش، سود و حاشیه فروش
 • افزایش وفاداری و ارزش بالقوه مشتریان
 • تحریک شدن برای خرید محصول دیگر از شرکت

البته بایستی توجه داشت که این نتایج بدست آمده به بازار هدف خاصی تصریح می­کند. هدف اصلی از برنامه­های وفاداری مشتری خلق یک جایگاه برد-برد برای مشتریان شرکت می باشد. در  برنامه­های وفاداری، مشتری مزایای پولی و غیر پولی دریافت می­کند که این به علت وفادار بودنشان می­باشد. نتایج بعضی از تحقیقات نشان می­دهد افرادی که در برنامه­های وفاداری مشارکت دارند نسبت به آن­هایی که در این برنامه­ها مشارکت ندارند وفاداری بیش­تری دارند. با این حال بیش­تر مشتریان رفتار خرید خود را پس از سهیم شدن در یک برنامه وفاداری تغییر نمی­دهند( Allaway,2006). البته تحقیقات نشان می­دهند که روش خاص و مشخصی برای افزایش وفاداری مشتریان وجود ندارد. یعنی مشتریان از همدیگر متفاوت بوده و برای وفادار ساختن آن­ها بایستی از عوامل مختلفی که بر وفاداری تأثیر دارند بهره گیری نمود و تأثیر این عوامل وابسته به سطح وفاداری مشتریان متفاوت می باشد(Wang,2011).

 

2-1-5)توسعه و تکامل وفاداری مشتریان

توسعه وفاداری مشتریان یک هدف استراتژیک برای بیش­تر شرکت­ها و سازمان­ها می باشد و امروزه کوشش اصلی بسیاری از شرکت­ها برای نگه داشتن مشتریان و به­دست اوردن سهم هرچه بیشتر از هر مشتری می باشد. زیرا شرکت­ها به درستی دریافته­اند که هزینه به دست آوردن یک مشتری جدید بسیار بیش­تر از هزینه حفظ مشتری کنونی می باشد. شرکت­ها برای حفظ مشتریان خود از روش­های مختلفی بهره گیری می­کنند که عبارتند از (حاجی کریمی؛1384):

در همه این­ها هدف اصلی ساختن وفاداری مشتری می باشد. در واقع این به­وجود آوردن احساس یک مشتری درمورد برند خاص یا یک محصول می باشد که موجب نتایج مثبتی برای شرکت و سازمان و موجب افزایش سهم از هر مشتری و افزایش حفظ مشتری می­شوند. پروفسور بوت[1] معتقد می باشد که وفاداری مشتری در فرایندی چهار مرحله­ای به وقوع می­پیوندد. مرحله­ی آغازین با “بی تفاوتی” شروع شده و وقتی در جایگاه بازار می­گیرد به خوبی آمده و ” بیدار” می­گردد و مجبور می­گردد برای حفظ حیات و موجودیت خود به ابزار مدرن مجهز گردد و به مرحله “پیشرفته­تر” ارتقاء یابد و آنگاه با برداشتن گام­هایی اساسی و برخوردهای حساب شده بتواند در سطح جهانی خود را مطرح کند. در جدول زیر با در نظر داشتن ده ویژگی موثر در رشد و توسعه­، مراحل تکامل را مورد بازنگری قرار داده­ایم(محمدی؛1390: 39).

[1]  Bout

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید