رواج تعارض پیامدهای مختلفی برای سازمان دارد. مدیران ممکن می باشد 42% از وقت خود را در برخورد با مذاکرات مربوط به تعارض صرف نمایند. این وظیفه مهمی می باشد زیرا که تعارض پتانسیلی برای خراب کردن عملکرد سازمانی از طریق القاء استعفا و غیبت دارد. از سوی دیگر تعارض به عنوان منبع نوآوری، خلاقیت و توسعه در سازمانها محسوب می‎گردد (Aula – Siira , 2012). در سال­های اخیر تنش­های درون فرهنگی در سطح فردی، بین­گروهی، سازمانی افزایش یافته می باشد. پس حل تعارض نیز شدیداً مورد علاقه و توجه قرار گرفته می باشد. برنامه­های جهانی در شکل مدیریت تعارض توسعه یافته می باشد. بطور کلی مبحث تعارض در حوزه­های علووم اجتماعی، علوم سیاسی، ارتباطات، دانشکده­های کسب و کار و برنامه‎های شغلی دیگر مورد توجه قرار گرفته می باشد. به علاوه زمینه حل تعارض رشد یافته می باشد که شامل حل اختلافات داوری، مذاکرات جمعی و دیگر مداخلات برای حل تعارض می­باشند. در نهایت رشد فوق‎العاده­ای در ادبیات دانشگاهی و بطور تخصصی در زمینه­های تعارض درون­گروهی، بین­فردی، تعارض سازمانی و تعارض تأثیر دیده میشود (Banner , 2012).

 

2-1-2) تعاریف و مفاهیم

  • تعارض به عنوان یکی از برجسته­ترین جنبه های درگیری ذاتی در زندگی و پویایی سیستمی تعریف می‎گردد (Medina et al,2011).
  • تلاشی برای رسیدن به پویایی فردی می باشد (Steven, 2012).
  • یک فرم از ناهنجاری شدید درون فرد یا بین افراد و یا بین دو یا چند گروه که بر اساس اهداف، نیازها، خواسته­ها، تمایلات، ارزشها و باورهای ناسازگار تعریف می‎گردد (Werner, 2013).
  • تعارض به عنوان فرایندی می باشد که هنگامی یک از طرفین متوجه میشود دیگری نا امید و یا نگران می باشد آغاز می‎گردد (Ntege,2013).
  • تعارض یک امر اجتناب ناپذیر می باشد و به عنوان ویژگی سازمانها و ساختارهای آن معرفی میشود. تعارض به عنوان نشانه ای از سلامت سازمان نیز در نظر گرفته می‎گردد. (Edwards – Walton, 2013).

بطور سنتی تعارض به­عنوان یک امر ناسازگار در سازمان در نظر گرفته میشود. هنگامی که رفتار ناسازگار و اختلاف دیده میشود یعنی مانع دستیابی به اهداف دیگری خواهیم گردید. اعتقاد بر این می باشد که جو سازمانی سالم بایستی هماهنگی کاملی را منعکس کند. این دیدگاه سنتی از تعارض بعنوان داشتن یک اثر منفی بر دیدگاه مدیریت اقدام می ‌کند. یعنی تعارض بایستی از همه­ی هزینه­ها اجتناب کند و در نهایت از طریق قانونی در سازمان مدیریت گردد. با این حال اکثر نظریه پردازان مدیریتی پذیرفته­اند که تعارض در سازمانها اجتناب­ناپذیر می باشد زیرا اغلب به­گونه ذاتی در ساختار سازمانی و از طریق رقابت در اعضا برای منابع کمیاب مشخص میشود (Lewis, 2011).

 

2-1-3) سطوح تعارض

تعارض دارای چهار سطح درون فردی، بین فردی، درون گروهی و بین گروهی می­باشد:

الف) تعارض درون فردی

این نوع تعارض در خود فرد اتفاق میافتد و زمانی رخ میدهد که فرد در رسیدن به اهداف خود به مانعی برخورد کرده می باشد. و شامل تعارض خواست- خواست( فرد کوشش می ‌کند از بین دو هدف مطلوب یکی را انتخاب کند، مثلاً بین دو شغل در دو سازمان معتبر)، تعارض اجتناب – اجتناب( فرد کوشش می ‌کند که از بین دو گزینه یا بیشتر که دارای پیامدهای منفی و یکسان هستند یکی را انتخاب کند، مثلاً فردی برای رهایی از بیکاری بایستی دو شغل نامطلوب یک را انتخاب کند)، تعارض خواست – اجتناب( فرد بایستی در مورد بجای آوردن کاری تصمیم بگیرد که هم جنبه های مثبت و هم جنبه های منفی دارد، مثلاً قبول پیشنهاد کاری خوب در موقعیتی بد)

ب) تعارض بین فردی

بین دو یا چند نفر رخ میدهد که دارای ارزشها، آرزوها، سبکهای ارتباطی و دیدگاه های متفاوت هستند، مانند نشانه­های تعارضات بین افراد، صحبت نکردن با هم، اعتنا نکردن به یکدیگر، بدگویی رد کردن و تضعیف آگاهانه یکدیگر.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تعارض درون گروهی

شامل برخورد بین بعضی یا تمامی افراد اعضای گروه می باشد که غالباً بر فرایند و تاثیر گروه تاثیر دارند.

  • تعارض بین گروهی

از آنجا که گروهها مایلند خود را برتر از گروههای دیگر بدانند این امر موجب تعارض میشود(Afzalur rahim, 2011).

2-1-4) انواع تعارض

فرایند حل تعارض بر جایگاه تعارض رخ داده مثل درون سازمان تاثیر زیادی دارد. سه نوع از تعارض ممکن می باشد در سازمان وجود داشته باشد: درون فردی، بین فردی و بین گروهی.

1-3-1. تعارض درون فردی: تجربه­ای می باشد که در دردن فرد رخ می­دهد. این فرد یک ناکامی را به عنوان نتیجه تعارض درونی که اغلب او را افسرده می­کند تجربه می­کند با این حال نتایج واقعی تعارض شناسایی میشود و اینکه چه کسی تمایل دارد آن را انجام دهد و اینکه چطور در دو مرحله تعارض درونی به گونه موفق مدیریت میشود، مشخص میگردد. پس وقتی یک رفتار درست هست فرد احساس می ‌کند که قوی تر و متعارض تر می باشد. او چالشهای شخصی بیشتری خواهد داشت و به تغییرات شخصی مثبتی دست پیدا خواهد نمود.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دسته بندی : پایان نامه