انتخاب، مرحله‌ای می باشد برای پذیرفتن یا رد تقاضاهای مراجعان و متقاضیان کار، به گونه‌ای که شایسته‌ترین، مناسب‌ترین و با استعدادترین آنها برگزیده و تعیین شوند. روشهای متعددی برای انتخاب افراد مناسب وجود دارند. چند نمونه از بهترین این روشها تصریح شده اند:

  • مصاحبه ساخت یافته
  • کانون ارزیابی
  • فرایند اجتماعی کردن (اسکات[1]،2013)

امروزه در بازار استخدام، رقابت شدیدی برای جذب استعدادهای برتر هست . مهمترین موضوع این می باشد که اکثریت کاندیداهای بالقوه شما در حال حاضر، خود در جای دیگری مشغول به کارهستند. این موضوع استراتژی جذب را پیچیده می کند،‌ زیرا سازمان نه تنها با کمبود نیروی کار در دسترس ( آماده‌) روبه‌رو می باشد بلکه در بعضی از صنایع، امکان استخدام کاندیداهایی با کیفیت بالا با روشها وسیستم های سنتی امکان پذیر نیست. (هرزلینگر[2]، 2012؛ و کوی و همکاران[3]، 2013).

منابع و تکنیکهای استخدام، بر حسب نیاز به متقاضیان فعال و منفعل، متفاوت می باشد. بهترین روشها برای دسترسی به متقاضیان منفعل از راه معرفها، ،‌ کاووش پایگاه داده‌ها ، سایتهای اینترنتی، انجمن‌ها و شبکه های محلی و اعلامیه های سازمانی می باشد. همچنین روشهای دسترسی به متقاضیان فعال، فهرست متقاضیان جویای کار، ‌چاپ آگهی‌، برپایی نمایشگاه ،‌ سایتهای مشاغل و جستجو در پایگاه تبیین حال می باشد . در هر حال برای دسترسی به متقاضیان فعال و منفعل، نیاز به برنامه ریزی می باشد(گوارینی، 2012؛ و کاپرچیون، 2012):

  • متقاضیان فعال در برابر منفعل

متقاضیان منفعل، افرادی با عملکرد ویژه هستند که جزئی از مزیت رقابتی سازمان به شمار می طریقه . آنها به گونه معمول ‌علاقه ای به صرف زمان زیاد، برای یافتن جایگاه های شغلی جدید ندارند. پس علاوه بر صرف زمان زیاد برای استخدام این افراد ،‌ تفاوت عمده دیگر این گروه با متقاضیان فعال در ایجاد ضرورت برای سازمانها برای برآوردن انتظارهای آنها از نظر مزایا و فرهنگ سازمانی می باشد. سازمانها بایستی شرایط و جایگاه هایی را ایجاد کنند که انگیزه لازم برای متقاضیان منفعل را فراهم سازند، تا انتخاب ایده آل آنها باشند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متقاضیان فعال، ساده تر پیدا می شوند و خودشان به گونه مستقیم‌ برای پستهای سازمانی مورد نظر درخواست می دهند . زمان برای جذب آنها کوتاه بوده، به گونه معمول‌ برای انجام مصاحبه و فرایندهای ارزیابی کاملاً مشتاق هستند . در این روش، داوطلبان به راحتی توانایی ها و شایستگی‌های خود را در اختیار شما قرار می‌دهند .
باوجود اینکه بهره گیری از منابع استخدام و فرایندهای گزینش سنتی که هدف آن جذب متقاضیان فعال می باشد ، ساده تر می باشد ، اما این روش همیشه نمی تواند بهترین استراتژی باشد . بنظر می رسد شرکتها در فرایند استخدام، نیازمند به رویکردی با تاکتیکهای ترکیبی از روشهای جذب متقاضیان فعال و منفعل هستند (دی[4] و کلین[5]، 2011).

[1] – Scott

[2] – Herzlinger

[3] – Coy et al.

[4] – Day

[5] – Klein

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید