عنوان کامل پایان نامه :کنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر سرعت

تکه هایی از این پایان نامه :

تخمین‌گر مبتنی بر کنترل کننده فازی

 به گونه معمول از یک کنترل کننده PI برای بهبود کارآیی سیستم کنترل حلقه بسته موتور القایی بهره گیری می گردد. وجود کنترل کننده انتگرالی تناسبی موجب صفر شدن خطای ماندگار سیستم     می گردد به همین خاطر امروزه در صنعت به گونه وسیعی از این کنترل کننده بهره گیری می گردد، اما در حالت های گذرا تغییرات سریع بار و یا سرعت مرجع ممکن می باشد موجب از بین رفتن عملکرد سطح بالای سیستم کنترلی گردد. امروزه بهره گیری از کنترل کننده های فازی به جای کنترل کننده های PI مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته می باشد که به دلیل اقدام نمود سطح بالا در حالت های گذرا بهره گیری از این کنترل کننده ها در صنعت رو به افزایش می باشد.

در کاربردهای نظیر کنترل سرعت اغلب خطا و مشتق خطا ورودی سیستم فازی را تشکیل می دهند. در کنترل برداری موتور القایی اغلب به دو صورت از کنترل کننده های فازی بهره گیری می گردد. در یک روش خطا و مشتق خطای حلقه سرعت ، ورودی سیستم فازی و تغییرات جریان مرجع  خروجی سیستم را تشکیل می دهند. در روش دوم خروجی کنترل کننده های فازی به عنوان جریان مرجع  می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: