بر اساس ساختار تحقیقات پژوهشی در علوم رفتاری معمولا مرسوم و معمول می باشد که بخش یا فصل دوم تحقیقات در حوزه علوم رفتاری، به ادبیات نظری و مطالعات صورت گرفته در سطح ملی و بین‌المللی در زمینه موضوع پژوهش می‌پردازد. پس در این بخش کوشش می گردد که مبانی نظری و پیشینه پژوهش در زمینه موضوعات مورد نظر از قبیل: تبلیغات شرکت‌های بازرگانی و بیمه، اعتماد و احساس به برند مشتریان  به گونه عام و در زمینه بیمه به گونه خاص و فروش بیمه عمر ارائه ‌گردد. در این بخش برای هر موضوع مواردی مانند تاریخچه و پیشینه شکل‌گیری مفهوم آن متغیر، مبانی نظری و همچنین تحقیقات داخلی و خارجی در خصوص عوامل موثر بر این متغیر یا عوامل متاثر از آن را تبیین می‌دهیم.

2-2- تبلیغات

اهمیت تبلیغات در ارتباط با شکل گیری توجه‌ها، در زمینه تصمیم­گیری خرید و نیز کاهش ریسک‌های مرتبط با تصمیمات خرید در تحقیقات متعددی مورد توجه قرار گرفته می باشد. ویژگی‌های خدمات مانند ناملموس بودن،‌ تغییر پذیری و تفکیک ناپذیری تولید و مصرف، ‌مشتریان را وا می دارد تا با بهره گیری از دیدگاه دیگران هنگام ارزیابی خود،‌ پیش از خرید توجه بیشتری نمایند،‌ زیرا که ریسک ادراک شده از خرید خدمات در مقایسه با خرید کالاها بیشتر می باشد. در نتیجه خریداران خدمت در تصمیم­گیری خرید خود بیشتر به تبلیغات  اعتماد می کنند.

تبلیغات عبارت می باشد از ارائه یک کالا، پیام، ایده و یا خدمت به صورت غیر شخصی، توسط یک رسانه مشخص ( فرهنگی و محب علی، 1377).

تبلیغات یکی از ابزار‌های مهم سازمانی برای فروش می باشد و افراد زیادی را در سازمان‌ها به خود مشغول کرده و مقادیر زیادی از بودجه را به خود اختصاص داده می باشد.

اهداف تبلیغات را می‌توان به صورت زیر برشمرد: (Farbey, 2002)

 • تبلیغات برای کسب و کارهای تجاری، جهت فروش کالا و خدمات.
 • تبلیغات برای استخدام.
 • تبلیغات دولت جهت آگاهی دادن عموم.
 • تبلیغات برای اعلان‌ها و اخطارهای محلی.
 • تبلیغات برای کتاب، مسافرت و دوره‌های آموزشی.
 • تبلیغات برای خدمات مالی یا برای فعالیت‌های تفریحی.
 • تبلیغات سازمان‌ها جهت اعلام نتایج.
 • تبلیغات برای کالا‌ها و خدمات درمانی.
 • تبلیغات اشخاص برای خرید و فروش اجناس شخصی.
 • تبلیغات افراد سیاسی جهت رای آوردن در انتخابات.

تبلیغات شکلی از ارتباط غیرشخصی می باشد که در ازای پرداخت پول به وسیله یک حامی مالی مشخص با بهره گیری از رسانه‌های گروهی، برای ترغیب مخاطب یا تاثیر‌گذاری بر او صورت می‌گیرد. پس تبلیغات مشتمل بر شش عنصر می باشد: اول اینکه شکلی از ارتباطات می باشد. ثانیاً این ارتباط زیرا جمعی می‌باشد یک ارتباط غیرشخصی می باشد، یعنی تبلیغ برای شخص معین ساخته نمی‌گردد.

سوم اینکه برای تبلیغ پول پرداخت می گردد و چهارم حامی مالی آن (تبلیغ‌کننده) مشخص می باشد. پنجم تبلیغ با بهره گیری از رسانه‌های گروهی فرستاده می گردد. و آخر اینکه تبلیغ برای ترغیب و تاثیر‌گذاری روی مخاطبان و مصرف‌کنندگان فرستاده می گردد.

تبلیغ، هر‌گونه ارا‌یه و عرضه ایده‌ها، کالاها یا خدماتی می باشد که یک واحد تبلیغاتی، فرد یا موسسه مشخص انجام می‌دهد و مستلزم پرداخت هزینه می‌باشد (محمدیان، 1385).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تبلیغات می‌تواند جهت ایجاد یک تصویر بلندمدت از محصول یا آغاز یک فروش سریع و کوتاه‌مدت به کار رود. تبلیغات می‌تواند به صورت کارآمد به خریداران که از لحاظ جغرافیایی پخش شده‌اند دسترسی پیدا کند. جدا از نوع تبلیغات انجام شده، تنها تبلیغاتی ممکن می باشد روی فروش تاثیر‌گذار باشد که مصرف‌کنندگان باور داشته باشند، نام تجاری تبلیغ شده ارزش مطلوبی را برای آن‌ها خواهد داشت(Kotler, 2005).

علیرغم هزینه‌های سر‌سام‌آور، هنوز تبلیغات به گونه قابل ملاحظه‌ای یک راه کارآمد به علت دسترسی به عامه خریداران می باشد و با در نظر گرفتن تعداد مخاطبان می‌توان نتیجه گرفت که هزینه آن بسیار پایین‌تر از آن چیزی می باشد که به نظر می‌رسد.

محمدیان (1385) پانزده مزیت را برای تبلیغ برشمرده می باشد:

 • تبلیغات به اشاعه اطلاعات و تعالی فرهنگ عمومی کمک می کند.
 • تبلیغات باعث افزایش فروش، سود، سهم بازار، سرعت گردش سرمایه، اعتبار و حیثیت کالا می گردد.
 • تبلیغات حجم داد و ستد را افزایش داده و باعث رونق بازار می گردد.
 • تبلیغات باعث تنوع محصول و نوآوری می گردد.
 • تبلیغات برخورد کاسب‌کارانه را به برخورد علمی و اقتصادی مبدل می کند.
 • تبلیغات هزینه‌های حمل و نقل و توزیع را کاهش می‌دهد.
 • تبلیغات محدوده جغرافیایی بازار را گسترش می‌دهد.
 • تبلیغات تقاضای جدید خلق می کند.
 • تبلیغات رسانه‌ها را سازمان می‌دهد و تقویت می کند.
 • تبلیغات باعث عادت در مشتری می گردد.
 • تبلیغات در مصرف‌کننده اعتماد ایجاد می کند.
 • تبلیغات باعث شفاف شدن بازار می گردد.
 • تبلیغات باعث ایجاد رقابت می گردد.
 • تبلیغات، مشتری مردد را به مشتری مصمم تبدیل می کند.
 • تبلیغات مشوق بهبود مداوم کیفیت کالا‌هاست

معمولاً سه شخص حقوقی یا حقیقی در یک تبلیغ تأثیر دارند: تبلیغ‌کننده که تبلیغات را کنترل کرده و از نتایج آن بهره گیری کرده و به ازای آن پول پرداخت می کند، موسسه تبلیغاتی یا متخصصان تبلیغ که وظیفه برنامه‌ریزی و اجرای تبلیغات را بر عهده دارد، و رسانه که زمان و فضا را جهت رسیدن تبلیغ به مخاطبان هدف در اختیار می‌گذارد. (Farbey, 2002).

2-3- سیر تاریخی تبلیغات بازرگانی

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید