متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 سنجش رضایتمندی

دو رویکرد متمایز به سنجش رضایتمندی هست: 1) سنجش رضایتمندی کلی، و 2) سنجش رضایتمندی از ابعاد گوناگون آن (ریسینگر[1] و همکاران،1391).

1-14-2 سنجش رضایتمندی کلی

اولین رویکرد، سنجش رضایتمندی کلی، از شئ یا فرد می‏باشد. این سنجش معمولا آسان بوده و نیاز به حداقل کوشش پاسخ دهندگان دارد (مدوکس،1985). با وجود این، مساله اصلی انتخاب تکنیک مناسب از میان تکنیک‏های متعدد سنجش رضایت کلی می‏باشد. معمولا از تکنیک مقیاس گذاری بهره گیری می‏گردد. با وجود این، بحث‏های بسیاری در مورد تناسب مقیاس‏های سنجش صورت گرفته می باشد. پیزام[2] و همکارانش (1978) استدلال کردند که سنجش رضایتمندی بایستی براساس مقیاس فاصله‏ای صورت گیرد. دان[3] (1978) از این نوع سنجش بعلت چولگی بالا انتقاد نمود، زیرا گردشگران ممکن می باشد درجات مختلف رضایتمندی را با مولفه‏های متعدد تجربیات تعطیلات خود اظهار کنند. تکنیک‏های دیگر سنجش مانند مصاحبه یا پرسیدن سوالات مستقیم مرتبط با رضایتمندی نیز به دلیل داشتن مسئولیت در برابر پاسخ‏های انحرافی مورد انتقاد قرار گرفته‏اند. دان (1978) این استدلال را مطرح نمود که تکنیک‏های غیر مستقیم در مقایسه با تکنیک‏های مستقیم سودمند تر هستند. مدوکس[4] (1985) اعتبار روش‏های متعدد و مقیاس‏های سنجش رضایتمندی را مورد مطالعه قرار داد. از پاسخ دهندگان خواسته گردید، رضایتمندی خود را بر روی مقیاس‏های نموداری، صوری و اظهار خوشی‏ها و ناخوشی‏ها (DT)[5]، نشان دهند. مطالعه‏ها ثابت کردند مقیاس‏های DT (کلامی) بهتر از گرافیکی و غیرکلامی بودند.

[1] . Reisinger

[2] . Pizam

[3] . Dann

[4]. Maddox

[5]. Delighted-terrible

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  

  1. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه‏ها کدام‏ها هستند؟
  2. اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه‏ها چگونه می باشد؟

 

پرسش‏های فرعی

  1. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد عناصر ملموس کدام‏ها هستند؟
  2. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد قابلیت اعتماد کدام‏ها هستند؟
  3. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد مسئولیت پذیری کدام‏ها هستند؟
  4. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد اطمینان کدام‏ها هستند؟
  5. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد همدلی کدام‏ها هستند؟
  6. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد قیمت کدام‏‏ها هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران  با فرمت ورد