هزینه های ترک خدمت کارکنان را می توان به تبیین ذیل تشریح نمود :

  • هزینه های مربوط به پست بلاتصدی : شامل هزینه های مربوط به مصاحبه خروج، هزینه های اداری قطع حقوق و دستمزد و استعفا، هزینه دانش و مهارت از دست رفته.
  • هزینه های استخدام کارکنان جدید: شامل هزینه آگهی و پست، هزینه کارمندیابی (مطالعه سوابق کاری، مصاحبه استخدامی، اجرای آزمون های استخدامی برای مطالعه مهارتها و استعدادها) و هزینه ورود یک فرد جدید به سازمان (تشکیل پرونده استخدامی-  اداری ، صدور کارت شناسایی).
  • هزینه های آموزش: شامل هزینه معارفه و توجیه کارکنان تازه وارد، هزینه های صرف شده برای آموزش مهارت های مورد نیاز (جزوات، کتاب ها، حق التدریس مدرسین)، حقوق و مزایای شاغل تازه وارد تا زمانی که برای کار آماده گردد، هزینه ساعات صرف شده برای تعیین وظایف و تشریح کار به کارکنان تازه وارد.
  • هزینه های کاهش بهره وری: هزینه بهره وری پایین کارکنان تازه استخدام، هزینه اشتباهات احتمالی کارکنان تازه وارد، هزینه تکمیل طرح های در اختیار کارکنان کلیدی پس از استعفای آنان . (علیزاده، 1386، ص. 74).


 

2-1-5) مدل عوامل موثر بر ترک خدمت کارکنان

پرایس در مدل خود عوامل موثر بر ترک خدمت را به سه دسته تقسیم می کند

  • متغیر محیطی

فرصت های محیطی از قبیل موجود بودن شغل های جایگزین، ترک خدمت را افزایش می دهد. فرصت بیشتر ، آگاهی کارکنان را در باره شغل های جایگزین و هزینه و منفعت آن افزایش می دهد و اگر به نظر برسد که مزایای شغل جایگزین از هزینه های آن بیشتر باشد کارکنان شغل خود را ترک می کنند.

 

  • متغیر های فردی

الف- آموزش عمومی: اندازه ای می باشد که دانش مورد نیاز برای یک شغل بین کارکنان قابل انتقال می باشد .ب- درگیری شغلی: عبارت می باشد از تمایل به کوشش در شغل. هرچه درگیری شغلی کارکنان بالاتر باشد پاداش بیشتری دریافت می کنند و رضایت شغلی آنان بیشتر می گردد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- متغیر های ساختاری

الف- استقلال: درجه ای می باشد که در آن یک کارمند قدرت شغلی را اعمال می کند. استقلال، ترک شغل را کاهش می دهد.

ب- فرصت های ترفیعی: عبارت می باشد از درجه گردش بالقوه منصب های شغلی.

ج- روتین سازی: شغل های تکراری به دلیل کاهش رضایت شغلی ، باعث افزایش ترک خدمت می گردد.

د- طرفداری اجتماعی: عبارت می باشد از کمک از سوی سرپرست، همکاران و خانواده در حین معضلات شغلی. این طرفداری ترک خدمت را کاهش می دهد.

ه- عدالت توزیعی: اندازه ای می باشد که بر آن پاداش ها و تنبیه ها متناسب با عملکرد شغلی باشد.

و- استرس شغلی: چهار نوع استرس عبارتند از : کمبود منابع، ابهام تأثیر، تضاد تأثیر و حجم کاری.

ز- پرداخت: پول و مزایایی که کارکنان برای انجام کار دریافت می کنند. پرداخت با تاثیر مثبت بر رضایت شغلی باعث کاهش ترک خدمت می گردد. (شهبازی و همکاران ، 1387، ص 42).

 

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دسته بندی : پایان نامه