متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری

ـ1ـ2 کنسرسیوم[1]

کنسرسیوم‏ به ائتلاف چند فرد، شرکت، سازمان یا حکومت (یا ترکیبی از این‌ها) باهم برای انجام فعالیت‌های مشترک یا ادغام منابعشان برای رسیدن به هدف مشترک گویند. به گونه اختصار مقصود از کنسرسیوم، ائتلاف چند شرکت باهم برای انجام امور انتفاعی می باشد (ویکی پدیا[2]).

این نوع روش سرمایه گذاری معمولاً کوتاه مدت بوده و به صورت پروژه ای انجام می گردد. به علاوه اینکه در این نوع روش سرمایه گذاری تأثیر شفاف نهادها و تیم های کاری در مدیریت پروژه ذکر می گردد یعنی بایستی کلیه افراد پروژه و نهادهای درگیر در سرمایه گذاری از محتوای کنسرسیوم آگاهی دقیقی داشته باشند. ویژگی بارز این نوع سرمایه گذاری ایجاد چارچوب جامعی در مورد توسعه ی عملیاتی پروژه می باشد. این نوع سرمایه گذاری شباهت بسیاری با سرمایه گذاری مشترک دارد. تفاوت این روش با سرمایه گذاری خارجی در این می باشد که معمولاً مدت زمان همکاری کوتاه مدت بوده، شرکت ها و افراد متعددی در سرمایه گذاری شرکت می کنند و معمولاً مشارکت درکشوری انجام می گردد که هیچ یک از شرکت ها در آن فعال نیستند. در این سرمایه گذاری، مالکیت و بهره برداری از حقوق مالکیت فکری و تقسیم ریسک بین شرکت ها انجام می گردد  (چارزورث و هوم[3]، 2005).

الف ـ1ـ3 ادغام[4]

در ادغام، شرکت های ادغام شده استقلال خود را از دست داده و یک واحد اقتصادی و حقوقی جدیدی ایجاد می گردد. اصولاً در ادغام ها، شرکت ها نمی توانند به صورت یک جانبه فعالیت سرمایه گذاری را متوقف کنند. ادغام ها برای وضعیتی مناسب هستند که نیاز به انعطاف پذیری کمتری وجود داشته و هدف آن بهره گیری از صرفه جویی در مقیاس و افزایش کارائی باشد. انگیزه بسیاری از شرکت ها از ادغام، تقویت مزایای رقابتی و کسب سود بیشتر می باشد. ادغام نسبت به سایر روش ها، روش سریع تری برای رشد کشورها می باشد. ادغام یکی از استراتژی هایی می باشد که شرکت ها به مقصود دسترسی به منابع خارجی و رشد خود انتخاب می کنند. از سوی دیگر ادغام ها عموماً برای رویارویی با عدم انطباق محیطی و برای افزایش قابلیت انعطاف شرکت ها صورت می گیرند (رمضانی، 1387). ادغام ها معمولاً به سه روش عمده ادغام عمودی، ادغام افقی و ادغام مختلط اتفاق می افتد.

1ـ ادغام عمودی: این نوع ادغام شامل شرکت های می گردد که در جاهای متفاوت زنجیره ی تولید قرار دارند.

2ـ ادغام افقی: در این نوع از استراتژی،شرکت های مشارکت می کنند که در یک صنعت قرار دارند و  رقیب به حساب می آیند.

3ـ ادغام مختلط: این نوع ادغام بین شرکت هایی از صنایع متفاوت رخ می دهد (رف[5]، 2007).

[1] Consortium

[2] http://fa.wikipedia.org/wiki

[3] A. Charlesworth & Anna Home

[4] Merger

[5] Horst Raff

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

  1. روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) چیست؟

2ـ5ـ1 پرسش های فرعی

  1. شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) کشور کدامند؟
  2. درجه اهمیت شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) به چه صورت می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری با فرمت ورد