تکه هایی از این پایان نامه :

پایداری گذرا

در یک سیستم قدرت پایداری گذرا به معنی توانایی سیستم در حفظ پایداری و میراکردن نوسانات سیستم پس از وقوع یک اغتشاش بزرگ می باشد. یک سیستم قدرت پس از اعمال خطا در صورتی پایدار می باشد که متغیرهای آن، وقتی که زمان به سمت بینهایت میل می کند به مقادیر حالت مانا نزدیک شوند. مطالعه پایداری بعد از یک اغتشاش شدید مطالعات پایداری گذرا نامیده می گردد.

یکی از مهمترین پارامترهایی که در بحث پایداری گذرا پیش می‌آید زمان رفع خطای بحرانی() می باشد و مدت زمانی می باشد که سیستم بعد از آن پایداری خود را از دست داده می باشد و از حالت سنکرونیزم خارج شده می باشد. تعیین زمان بحرانی از چندین جنبه دارای اهمیت می باشد.

  • در تنظیم زمان عملکرد رله‌ها پس از وقوع خطا: زمان عملکرد رله ها بایستی از زمان رفع خطای بحرانی کمتر باشد.
  • در تعیین عملکرد امنیت یک سیستم قدرت از عاملی به نام اندیس امنیت () بهره گیری می گردد هر چقدر این زمان بیشتر باشد عملکرد سیستم در زمان خطا ایمن‌تر می باشد. با بهره گیری از روش معمولی نمی‌توان این زمان را مستقیما محاسبه نمود و برای محاسبه بایستی برای هر حالت خطا چندین بار برنامه شبیه‌ساز را اجرا نمود.
  • در آمادگی برای اعمال کنترلهای اصلاحی و تصمیم برای جزیره‌سازی سیستم قدرت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید