عنوان کامل پایان نامه :تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها

تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌.1‌.1‌                 نیروگاه‌های بادی

مقصود از توان بادی تبدیل انرژی باد به نوعی مفید از انرژی مانند انرژی الکتریکی می باشد که این کار به وسیله توربین‌های بادی صورت می‌گیرد. مانند علت های تمایل کشورها برای افزایش ظرفیت تولید برق بادی مزایای بسیار زیاد این روش تولید انرژی الکتریکی می باشد چراکه انرژی بادی فراوان، تجدیدپذیر و پاک می باشد و همچنین در مقایسه با بهره گیری از انرژی سوخت‌های فسیلی اندازه کمتری گاز گلخانه‌ای منتشر می کند. در آسیاب‌های بادی از انرژی باد مستقیماً برای خرد کردن دانه‌ها و یا پمپ کردن آب بهره گیری می گردد. اجزای نیروگاه شامل توربین ، کمپرسور ، محفظه احتراق و ژنراتور می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

     اندازه انرژی الکتریکی تولیدی توسط نیروگاه‌های بادی می‌تواند به شدت به چهار مقیاس زمانی ساعت به ساعت, روزانه و فصلی وابسته باشد. این اندازه به تحولات آب و هوایی سالیانه نیز وابسته‌می باشد اما تغییرات در این مقیاس زیاد محسوس نیستند[43].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: